JOURNAL

Jak napisać rozdzierający wiersz o śmierci?

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 60x60 cm

Jak napisać rozdzierający wiersz o śmierci?

W reperkusji (lub jaskini), jakim
ś cudem znaczeniowego perpetuum mobile rozpędzała się biegłość składania synekdoch w wielofunkcyjne origami (tu dygresja, no bo jakże napisa rozdzierajcy wiersz o mierci skoro cyzelowanie metaform pod tlenkiem miedzi przenosi autysprytnie punkt wrzenia i beznadziejnie zasnuwa horyzont dowiadczenia pozasemantycznego). Przedstawienia swięc na tyle skuteczne, e dowiadczenie kodyfikuje wewnątrz systemu, dokarmia ono, to doświadczenie, głodne znacze mechanizmy matrycowe (n'est-ce pas?). Mordoklejka mozartowskiego requiem, lub hekafilozoficzy czternasty kwartet Szostakowicza mogą bezmaterią swą skleić bramę, most, przesmyk, lub coś (chyba najblisze mogłoby by tpnicie ciszy wplecione w pizzicato „Libera me domine” Gabriel Faure — Statskapelle Dresden, dir. Sir Colin Davies — ETERNA 729079 — STEREO), np. eksplikująca się samoistnie szympansica tulca do siebie nag i zimn lalk ze sklepu na stacji benzynowej w wielogodzinnym transie wahadłowego przywracania. Z drugiej strony, nakręceni (naznaczeni?) pomidzysemantycznym tyknięciem, dajmy na to córki/syna wkręconej/ego w tylny most rozhisteryzowanej ciężarwki usiłujemy wspiera odczuwany niewtpliwie tępy bl z pomocą wtpliwego poznawczo współczucia. Jak wic napisa rozdzierajcy wiersz o mierci, drogie ego? No i kto/co jest dla nas (brudną?) lalką ze sklepu na stacji benzynowej, jeśli, dajmy na to, jesteśmy szympansami? A zatem: prawda, czy życzenie?