JOURNAL

La Roche Jagu

France, La Roche Yagu. © jarek łukaszewicz

France, La Roche Jagu. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 60x60 cm

La Roche Jagu

Po co
ś pojechałam do A., bo A. jest antropologiem. A. candle zapala, czaszkę bierze – ogląda sklepienie, podstawę i otwór wielki i mówi: gdzieś tu to wszystko. Tu też by się przydało – mówię – ale tak umie tylko kilku, byłam na wojnie – milczeli wszyscy tańcząc szybkiego, aż wreszcie jeden z mnichów powiedział: „Na placu było prawie tysiąc ludzi i wszystkie miały sukienki w kwiaty”. Ominęłam go, bo transparent sponsorowała literka "śmierć". Pchnęłam Cię na łóżko droga A. i w mosiężnych kulach zdobiących wezgłowie wyglądałyśmy jak winniczek.