JOURNAL

Belgium

Jak zrobić peryskop?

Belgium, Brugge. © jarek łukaszewicz
Belgium, Brugge. © jarek łukaszewicz

Belgium. Brugge © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 60 x 60 cm

Jak zrobić peryskop

Peryskop wymy
ślono tysiące lat temu. Ta prosta technika pozwala widzieć będąc samemu niewidzialnym. Oczywiście należy troszkę poćwiczyć, aby można było zrobić peryskop na zawołanie, jednak ćwiczenia te są niezwykle proste.

Ćwiczenie pierwsze:
Po
łożyć się na brzuchu na podłodze (oczywiście można też na dywanie, ale ćwiczenia na dywanie są trudniejsze, gdyż dywan może znienacka odlecieć). Po trzech minutach leżenia należy nagle wstać. Bardzo szybko, tak aby odczuć, że w głowie od tej figury nam się kręci. Potem jeszcze raz i dziesięć razy.

Ćwiczenie drugie:
Usi
ąść na podłodze z wyprostowanymi nogami, tak aby widzieć swoje stopy (oczywiście można też na dywanie, ale ćwiczenia na dywanie są trudniejsze, gdyż dywan może znienacka odlecieć). Po trzech minutach patrzenia na swoje stopy należy nagle spojrzeć bardzo daleko, np. na Tatry. Ćwiczenie należy powtórzyć 12 razy. Nie należy jednak przesadzać z tym ćwiczeniem gdyż zamiast peryskopu wykonamy teleskop.

Je
śli uda nam się ćwiczyć przynajmniej trzy razy w tygodniu będziemy mogli wykonać peryskop zawsze, w sklepie, w kościele, albo nawet przed snem lub sądem. Aby wykonać peryskop należy położyć się na brzuchu, kilka minut dla niepoznaki poleżeć i nagle wstać do klęczek, by rozglądając się i w lewo i w prawo szukać, domniemywać, ekstrapolować. Nie ma?
...