JOURNAL

Breakfest

Siła Coriolisa

Germany, Berlin. © jarek łukaszewicz

Germany, Berlin. © jarek łukaszewicz

Germany, Berlin. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 90x60 cm

Siła Coriolisa
Na piasku leży ryba, wszystko słyszy pomiędzy, słyszy kiedy piasek nie skrzypi, martwa ryba słuch ma tak zestrojony, że nic dudni w nieskończoność – przesypuje się toto pomiędzy wszechświatami – tam też na piasku leży ryba, słyszy ten pisk, miota się, bije głową w ścianę, siada, czyta bajkę, oddycha głęboko.
...

Jak napisać rozdzierający wiersz o śmierci?

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 60x60 cm

Jak napisać rozdzierający wiersz o śmierci?

W reperkusji (lub jaskini), jakim
ś cudem znaczeniowego perpetuum mobile rozpędzała się biegłość składania synekdoch w wielofunkcyjne origami (tu dygresja, no bo jakże napisa rozdzierajcy wiersz o mierci skoro cyzelowanie metaform pod tlenkiem miedzi przenosi autysprytnie punkt wrzenia i beznadziejnie zasnuwa horyzont dowiadczenia pozasemantycznego). Przedstawienia swięc na tyle skuteczne, e dowiadczenie kodyfikuje wewnątrz systemu, dokarmia ono, to doświadczenie, głodne znacze mechanizmy matrycowe (n'est-ce pas?). Mordoklejka mozartowskiego requiem, lub hekafilozoficzy czternasty kwartet Szostakowicza mogą bezmaterią swą skleić bramę, most, przesmyk, lub coś (chyba najblisze mogłoby by tpnicie ciszy wplecione w pizzicato „Libera me domine” Gabriel Faure — Statskapelle Dresden, dir. Sir Colin Davies — ETERNA 729079 — STEREO), np. eksplikująca się samoistnie szympansica tulca do siebie nag i zimn lalk ze sklepu na stacji benzynowej w wielogodzinnym transie wahadłowego przywracania. Z drugiej strony, nakręceni (naznaczeni?) pomidzysemantycznym tyknięciem, dajmy na to córki/syna wkręconej/ego w tylny most rozhisteryzowanej ciężarwki usiłujemy wspiera odczuwany niewtpliwie tępy bl z pomocą wtpliwego poznawczo współczucia. Jak wic napisa rozdzierajcy wiersz o mierci, drogie ego? No i kto/co jest dla nas (brudną?) lalką ze sklepu na stacji benzynowej, jeśli, dajmy na to, jesteśmy szympansami? A zatem: prawda, czy życzenie?
...

Zamieć

Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz


Poland, Kielce. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 90 x 60 cm

Zamieć
Redukcjozygenne takie postawienie rki dobrze citej na blat sarkofagu [tu: umysł pstrzy bytem, czy te nieistnieniem, a moe kwitem tu przed wypełnieniem]. Do rki bior dło [zastrzegajc, e jej istnienie wzięło wet od bytu (to dziki brzytwie co co odciąć chciała ale popaprała)]. A tam paznokcie niby karminowe muszki w blasku piercionka, dło tłuciutka biała, deklaracja ciała [tu: marmur paryjski]. Przed oczami trzymajc dło strojon w kamie jak hamlet prost krc w błazenad pyta, kto si kurwa waył ten manipulator wystawi mnie i muszkom na głupi pomyłk? A do skrtu kiszek broni bdzie dzieła pamięć tej przyszłoci, która wiąże krawat – manus manum lavat (manus manum lavat).
...