JOURNAL

Kiev

Fuga z chorałem

Ukraine, Kiev. © jarek łukaszewicz

Fuga
z chorałem


Ukraine, Kiev. © jarek łukaszewicz

Ukraine, Kiev. © jarek łukaszewiczA Pani ma pi
ękne usta, prawda proszę Pani?

Prawda, mam pi
ękne usta i mogę nimi z mężczyzny usunąć drzewo, wyrostek lub czarne skrzydło. A ty, co zrobisz ustami?

A ma Pani wa
żkę we włosach ze złota porannego, prawda proszę Pani?

Prawda, mam pi
ękne usta i mogę nimi usunąć z kobiety woltyżerkę, zmierzch śmiały lub miasto umarłych, a ty, co zrobisz z ustami?

I biodra zro
śnięte obudzisz?

Prawda, mam pi
ękne usta
i mog
ę nimi wspuszyć dmuchawca i Tunguskę, a ty, co robisz wiśnio?

Tramwajem do Ciebie jad
ę, minąłem przystanek trzeci, na którym tańczący wróbelek nasrał w kapelusz konsjerżce.

Ukraine, Kiev. © jarek łukaszewicz
Pigment print on barite paper 90x60 cm

...