Władze Okręgu Północno-Wschodniego
Związku Polskich Artystów Fotografików


Zarząd Okręgu:
   BOGUSŁAW FLORIAN SKOK - prezes
   tel. 509 535 505, e-mail: bfskok@gmail.com

   ANNA WOROWSKA
- sekretarz
   tel. 503 704 602, e-mail: aworowska@tlen.pl

   PIOTR SAWICKI
- skarbnik
   tel. 601 369 348, e-mal: psawicki1@wp.pl


Komisja Rewizyjna Okręgu:
   MAREK DOLECKI - przewodniczący
   JANUSZ SZCZUCKI
   ANDRZEJ STACHURSKIAktualna Lista Członków Okręgu Północno-Wschodniego
Związku Polskich Artystów Fotografików


Piotr Bułanow – Suwałki
Jerzy Chaberek – Łomża
Kuba Dąbrowski – Białystok
Marek Dolecki – Białystok
Marek Mak-Gołowacz – Blanki k. Lidzbarka Warm.
Andrzej Górski – Białystok
Alicja Ignaciuk – Białystok
Wacław Kapusto – Olsztyn
Jarek Łukaszewicz – Kielce
Konrad Adam Mickiewicz – Białystok
Bogdan Prystrom – Olsztyn
Zdzisław Rynkiewicz – Białystok
Piotr Sawicki – Białystok
Bogusław Florian Skok – Białystok
Andrzej Stachurski – Olsztyn
Hubert Stojanowski – Suwałki
Andrzej Strumiłło – Maćkowa Ruda k. Suwałk
Janusz Szczucki – Białystok
Mieczysław Wieliczko – Olsztyn
Anna Worowska – Białystok

galeria
wystawy
historia
czytelnia
statut

związek
okręgi
kontakt